Poster med musikteori: intervaller

299 kr369 kr

Ordet intervall kommer från latinets intervallum som betyder “mellanrum”. Intervall betecknar inte tidsförhållanden inom musiken, utan avståndet i tonhöjd mellan två toner. Vi har intervallen Prim, Sekund, Ters, Kvart, Kvint, Sext, Septima och Oktav. Sekund, ters, sext och septima (samt dessa intervalls oktavtranspositioner) är antingen stora eller små. Vi går igenom intervallernas halvtoner, namn, noter, pianoackord och huruvida de är i konsonans (välljudande) eller dissonans (icke välljudande).

Poster med musikteori: intervaller
299 kr369 kr Select options
Denna webbplats använder cookies. Om du fortsätter att använda webbplatsen accepterar du vår integritetspolicy.