Fina affischer till hemmet eller klassrummet! Svenskt teckenspråk har utvecklats över lång tid bland dess användare i Sverige, och det har skapat ett eget lexikon och grammatik. Av de cirka 160 olika teckenspråken i världen är svenskt teckenspråk en viktig del av mångfalden.

Intressant är att personer med svenskt teckenspråk som modersmål inte enbart är döva; det inkluderar också personer med hörselnedsättning och hörande. Särskilt barn till teckenspråkiga lär sig språket från tidig ålder. Det används även som ett andra språk av föräldrar, vänner, partners och de som använder det i arbetslivet. Detta visar på den breda och inkluderande karaktären av svenskt teckenspråk, som sträcker sig bortom döva samhällen och omfattar olika människor och sammanhang.