Köpvillkor / returpolicy

kunskapat kvilt teckensprak morka tavlor

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via www.kunskapat.se. Avtal ingås mellan dig och Kunskapat AB, organisationsnummer 556987-4935. 

Opposite reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel i Webbshoppen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer vi naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen. All bildinformation i Webbshoppen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Vi ansvarar inte för information i Webbshoppen som kommer från en tredje part.

Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Kunskapat AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss.

AVTAL OCH BESTÄLLNING

För att kunna göra ett köp i Webbshoppen måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt vår Integritetspolicy, se här.

Ett avtal om köp ingås först när vi bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från oss per e-post. Den kan hamna i skräpposten, så ha kolla där också. Vi uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med vår kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av oss. Om beställningen återkallas så kommer vi att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

KUNDUPPGIFTER MM.

När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om vår behandling av personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.

PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

Vid beställning i Webbshoppen gäller de priser som anges i Webbshoppen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priser för eventuella betalnings- och fraktavgifter anges separat. Önskar ni köpa per faktura tillkommer en fakturaavgift på 49 kr.

Du kan betala på de sätt som anges i sidfoten av Webbshoppen. Vi har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av oss. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan vi eller våra samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges i Webbshoppen.

Vid försenad betalning av faktura tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr. Det är viktigt att notera att denna avgift tillämpas om fakturan inte betalas inom den angivna tidsramen. Det är därför rekommenderat att betala fakturan i tid för att undvika eventuella påminnelsekostnader. Att vara medveten om de angivna betalningsvillkoren och följa dem noggrant kan hjälpa till att undvika onödiga extra kostnader och säkerställa en smidig ekonomisk hantering.

KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer i Webbshoppen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av oss i samband med kampanjen. Vi förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor i Webbshoppen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

LEVERANS OCH TRANSPORT

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella produktsidan i Webbshoppen. 

Ungefärliga leveranstider:

Posters 3-7 arbetsdagar
Muggar ca 2 veckor
Laptopfodral ca 2 veckor
Musmattor ca 2 veckor
Kläder ca 3 veckor
Kuddar ca 3 veckor
Filtar ca 3 veckor

Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas.

Om ni skrivit fel adress i beställningen kan vi endast ändra den innan den gått i tryck. Våra posters skickas av tryckeriet och därför är Opposite AB inte den slutgiltiga avsändaren.

Här finns vanliga frågor och svar »

ÅNGERRÄTT OCH RETURER

Vid köp av varor i Webbshoppen gäller 30 dagars ångerrätt. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 30 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Ångerrätt eller bytesrätt gäller ej på rea-produkter, outlet-produkter, personliga posters och kuddar som personaliserats och trycks på beställning.

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, maila ett klart och tydligt meddelande till oss på kontakt@kunskapat.se. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till oss. Vi kommer att skicka er en faktura på returkostnaden.

POSTERS:
När du kontaktat oss för ett återköp, skickar vi en retursedel till er. Skriv ut och tejpa/klistra på detta på förpackningen. Helst ska den 4-kantiga pappen sitta kvar runt röret om möjligt. Lämna bara in sedan på närmsta ombud.

När Du ångrar ditt köp betalar vi tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive nya leveranskostnader;

1-5 posters (251-500 gram) 69:-
5-14 posters och/eller 70×100 cm (501-1 000 gram) 74:-
15-20 posters (1 001-2 000 gram) 99:-

Fråga oss om fraktavgifter för muggar, musmattor, kuddar, kläder och laptopfodral.

På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Ångerrätt innebär att man måste hämta ut de produkter man beställt, därefter kontaktar ni oss och ber att få skicka tillbaka del av eller hela ordern. 

Om Du inte hämtar ut paketet kan vi inte skicka beställningen på nytt utan kostnad. Paket som inte hämtas ut hos paketombud inom 14 dagar och returneras till avsändaren debiteras en avgift på upp till 250 kr för att täcka avsändarens kostnader. Fråga oss om avgifter för muggar, musmattor, kuddar och laptopfodral.

1-5 posters (251-500 gram) 69:-
5-14 posters och/eller 70×100 cm (501-1 000 gram) 74:-
15-20 posters (1 001-2 000 gram) 99:-

Att inte hämta ut din försändelse är inte detsamma som att utnyttja din ångerrätt. 

Här finns vanliga frågor och svar »

GARANTI OCH REKLAMATION

Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Det kan handla om tex fel antal produkter, skadat papper, randigt tryck eller avvikande färg. Det kan även gälla uppenbara faktafel. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på vår kontaktsida. Reklamationer som görs inom 14 dagar från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

När reklamationen godkänts kommer vi att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att vi mottagit reklamationen. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

FORCE MAJEURE

Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, pandemi, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar vi dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och vi rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras i Webbshoppen. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök i Webbshoppen), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. Vi rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad i Webbshoppen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundtjänst.

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med vår kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se.